lørdag 13. oktober 2012

Possessiver i Yabem


Mange språk skiller også mellom ulike typer eierskap. Fremmedgjørlig (alienable) mot ufremmedgjørlig (inalienable) eiendom gjør skille på om det som eies kan skilles fra eieren eller ikke. Kroppsdeler er typiske ting som ikke kan skilles fra eieren (uten kirurgi eller tragiske ulykker i alle fall). F.eks. språket Abun fra Papua ny-Guinea har et slikt skille:

ji bi nggwe
jeg sin hage
"hagen min"

ji syim
jeg arm
"armen min"

Her må altså ordet "bi" være til stede i ufremmedgjørlig eierskap.

Andre språk igjen skiller mellom inherent og ikke-inherent eierskap. Dvs. om gjenstanden det dreier seg om er en del av eieren eller ikke. Forskjellen ligger i at "dattera mi" f.eks. er ufremmedgjørlig, men ikke en del av eieren.Det som gjør det austronesiske språket Yabem (Papua ny-Guinea) spennende i denne sammenhengen er at de skiller mellom begge. Når det gjelder mennesker skiller de mellom fremmedgjørlig og ufremmedgjørlig eierskap. Men når det kommer til alt annet skiller de mellom inherent og ikke-inherent eierskap.

Fremmedgjørlig eiendom markeres ved eiendomspronomer før substantivet:
ŋoc àndu "mitt hus"
nêm i "din fisk"

Ufremmedgjørlig eiendom markeres ved et suffiks på substantivet:
ôli-c "min kropp"
gwadê-m "ditt søskenbarn"

Inherent eierskap er market ved prefikset "ŋa-":
ka ŋa-laka "treets gren"
talec ŋa-latu "hønas kylling"

Før jeg takker for meg for denne gang skal jeg også nevne et tredje skille. Maasaispråket skiller mellom ting du kan eie og ting du ikke kan eie. Gårdsdyr, redskaper, hus, familiemedlemmer og penger kan eies. Villdyr, landskapstrekk og værfenomen kan på sin side ikke eies. Synes det er kult jeg!

PS: Må beklage sen oppdatering. Det blir en treg uke neste uke også, men etter det er vi tilbake til normalen! Fortsett å sende inn artikler!

Lingviblogger

- Julian

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar